Zabawy logopedyczne

To ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia. Są to  ćwiczenia oddechowe, które poprawiają wydolność oddechową i jakość mowy, ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych, które kształtują ich sprawność oraz ćwiczenia słuchowe rozwijające słuch fonematyczny, co także pozytywnie wpływa na mowę dziecka. Wszystko  w formie zabawy z dzieckiem. Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwamy nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa. Jest ważnym zadaniem w naszym przedszkolu.

Uniwerek Malucha © 2015