Ach! Jaki piękny jest świat

Przyroda od wczesnego dzieciństwa jest najbliższa i najbardziej dostępna dziecku, stanowić więc powinna źródło przeżyć i wiedzy. Spacer, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu to pewnego rodzaju forma odpoczynku oraz zaspokojenie dzieciom potrzeby ruchu. To lekcja patrzenia, słuchania, myślenia, mówienia oraz spotkania z pięknem natury. To otwieranie dzieciom okna na świat i zaspokojenie ich ciekawości. Zapewniamy dzieciom:

  • spacery
  • wycieczki
  • zajęcia na placu zabaw
  • prace w ogrodzie przedszkolnym
  • obserwacje przyrodnicze

Uniwerek Malucha © 2015